Umorzenie restytucyjne z art. 59a Kodeksu karnego – zasady stosowania i związane z nimi podstawowe problemy interpretacyjne

Monitor Prawniczy | 14/2015
Moduł: prawo karne
Robert Zawłocki
Umorzenie restytucyjne z art. 59a Kodeksu karnego – zasady stosowania i związane z nimi podstawowe problemy interpretacyjne

Dnia 1.7.2015 r. weszła w życie najpoważniejsza i naj­obszerniejsza do tej pory nowela Kodeksu karnego z 1997 r.1 Zawiera ona ponad sto zmian, w tym m.in. wprowadza kilka nowych instytucji prawa karnego materialnego. Jedną z nich jest tzw. umorzenie restytucyjne z art. 59a KK2. W opinii większości komentatorów instytucja ta będzie odgrywała bardzo znaczącą rolę, przynajmniej w praktyce wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Jednocześnie, już na tym etapie (jeszcze przed wejściem w życie), wywołała ona w doktrynie prawa karnego wiele istotnych kontrowersji3. Chociażby z tych powodów instytucja umorzenia restytucyjnego zasługuje na głębszą analizę.