Ulga dla klasy średniej – zasady korzystania, wysokość i konsekwencje zastosowania w zaliczkach na podatek dochodowy

Monitor Prawniczy | 3/2022
Moduł: prawo podatkowe, prawo pracy
DOI: 10.32027/MOP.22.3.6
Antoni Kolek, Oskar Sobolewski
Ulga dla klasy średniej – zasady korzystania, wysokość i konsekwencje zastosowania w zaliczkach na podatek dochodowy

Polski Ład podatkowy wprowadził nowy mechanizm naliczania składki zdrowotnej, brak możliwości odliczenia jej zdecydowanej większości od podatku. W związku z tym ustawodawca uznał, że osoby zarabiające rocznie na podstawie umowy o pracę od 68 412 zł do 133 692 zł, nie powinny tracić na zmianach i zdecydował się na wprowadzenie specjalnego algorytmu – tzw. ulgi dla klasy średniej. W artykule autorzy analizują mechanizm ulgi dla klasy średniej z uwzględnieniem największych problemów praktycznych.Abstract:

Ulga dla klasy średniej – zasady korzystania, wysokość i konsekwencje zastosowania w zaliczkach na podatek dochodowy

W artykule autorzy komentują najważniejsze zagadnienia związane z ulgą dla klasy średniej. Zostały omówione problematyczne sytuacje takie jak: limity wynagrodzenia, kiedy ulga przysługuje, jakie grupy podatników zostały objęte ulgą dla klasy średniej, jak należy postępować z ulgą dla klasy średniej w przypadku wspólnego rozliczenia małżonków oraz co w sytuacji, kiedy pracownik będzie miał na koniec roku wynagrodzenie, które nie zmieści się w wysokości od 68 412 zł brutto do 133 692 zł. Słowa kluczowe: Polski Ład, ulga dla klasy średniej, małżonkowie, podatki, kadry i płace, zmiany podatkowe, kwota wolna

Tax relief for the middle class – rules for its application, amount and consequences as regards income tax advances

In the article, the authors comment on the most important issues related to the tax relief for the middle class. Problematic situations have been discussed, such as salary limits up to which the relief is applicable; which groups of taxpayers are covered by the relief; how the relief is to be accounted for in the case of a joint tax return of spouses, what will happen if an employee’s salary at the end of the year will not fit into the bracket of PLN 68,412 to PLN 133,692 including tax. Key words: Polish Order, tax relief for the middle class, spouses, taxes, HR and payroll, tax changes, deductible amount