Środki zapobiegawcze – nowe uregulowania w Kodeksie postępowania karnego. Zagadnienia podstawowe

Monitor Prawniczy | 17/2015
Moduł: prawo karne
Kazimierz J. Pawelec
Środki zapobiegawcze – nowe uregulowania w Kodeksie postępowania karnego. Zagadnienia podstawowe

Funkcjonowanie obowiązujących przed 1.7.2015 r. przepisów, dotyczących tak drażliwej materii, jak środki zapobiegawcze, w praktyce wykazało, że niektóre z nich nie przystają do bieżących potrzeb sprawnego oraz skutecznego działania organów wymiaru sprawiedliwości oraz organów ścigania, przy uwzględnieniu reguł zapewnienia rzeczywistej obrony. Wymagały więc one korekty, uwzględniającej orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, jak też orzecznictwo międzynarodowe. Redakcja niektórych nowych przepisów wprowadzonych ustawą z 27.9.2013 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw1, oraz sposób ich ujęcia rodzi liczne pytania, na które nie jest łatwo znaleźć odpowiedź z uwagi na lakoniczność uzasadnienia projektu do zmian w KPK dotyczącego tej części. Lista pytań związanych z niejasnościami jest długa, ponieważ zmienionych oraz nowych uregulowań jest aż 16. Potrzeba ich „zgrania” z przepisami niezmienionymi nie jest zadaniem łatwym. Analizując tytułową problematykę nie sposób pominąć treści zmienionych przepisów o zatrzymaniu2, przeszukaniu oskarżonego, liście gończym czy liście żelaznym. Są to bowiem instytucje pozostające ze sobą w nierozerwalnym związku.