Sędziów uwag kilka w związku z projektem zmian ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych

Sędziów uwag kilka w związku z projektem zmian ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych

Monitor Prawniczy | 15/2009
Moduł: postępowanie cywilne
Katarzyna Zawiślak, Elżbieta Sawko, Iwona Bujak

Pod koniec marca 2009 r. Ministerstwo Sprawiedliwości ogłosiło raport z badania opinii publicznej, z którego wynika, że 44% badanych osób negatywnie oceniło działania wymiaru sprawiedliwości. Niespełna 2 miesiące później Minister Sprawiedliwości przedstawił projekt nowelizacji1 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych2. Zbieżność w czasie tych wydarzeń trudno uznać za przypadkową. Nie ulega wątpliwości, że sądownictwo powszechne wymaga głębokich reform3. Środowisko sędziowskie ma tego świadomość i chce brać aktywny udział w tym procesie. Sędziowie pragną, aby ich głos został usłyszany nie tylko przez przedstawicieli władzy ustawodawczej oraz wykonawczej, ale przede wszystkim przez społeczeństwo, czego przykładem jest niniejszy artykuł.