Przymus adwokacko-radcowski przy dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym

- glosa

Monitor Prawniczy | 7/2014
Moduł: postępowanie cywilne
Małgorzata Sieradzka

1. Obowiązkowe zastępstwo powoda przez adwokata lub radcę prawnego, przewidziane w art. 4 ust. 4 ustawy z 17.12.2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (Dz.U. z 2010 r. Nr 7, poz. 442), dotyczy także powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów, będącego reprezentantem grupy. 2. Pozew w postępowaniu grupowym, wniesiony bez zachowania obowiązkowego zastępstwa powoda przez adwokata lub radcę prawnego przewidzianego w art. 4 ust. 4 ustawy z 17.12.2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (Dz.U. z 2010 r. Nr 7, poz. 44), podlega zwrotowi bez wzywania do usunięcia braków.

Uchwała SN z 13.7.2011 r., III CZP 28/11, OSNC Nr 1/2012, poz. 9

Wprowadzenie Glosowana uchwała dotyczy legitymacji do wytoczenia powództwa w postępowaniu grupowym. PostGrupU3 wprowadziła szczególny tryb reprezentacji interesów grupy, który dotyczy nie tylko osoby uprawnionej do reprezentacji, lecz także zastępstwa strony powodowej w postępowaniu grupowym. W sprawie rozpoznawanej przez SN pojawiło się zagadnienie, czy obowiązkowe zastępstwo powoda przez adwokata lub radcę prawnego, o którym mowa w art. 4 ust. 4 PostGrupU, dotyczy także powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów. Udzielenie odpowiedzi na powyższe pytanie ma w istocie kluczowe znaczenie z punktu widzenia skuteczności wniesienia pozwu w postępowaniu grupowym.