Przesłanki wykładni wyroku

Monitor Prawniczy | 15/2015
Moduł: postępowanie cywilne
Monika Odrowska-Stasiak
Przesłanki wykładni wyroku

Rozpoznawanie spraw cywilnych, jak każda działalność ludzka, nie jest wolne od uchybień, których nie sposób uniknąć nawet przy najwyższym poziomie wiedzy oraz skrupulatności sędziów. Ewentualne błędy sądu znajdują swoje odbicie w wyroku. Pomimo podejmowanych wciąż prób usprawniania procedury stosowania prawa, problem wadliwości wyroków sądowych nie zanika. Instytucją, która umożliwia naprawienie wadliwych wyroków, jest rektyfikacja wyroków. Obejmuje ona sprostowanie, uzupełnienie i wykładnię wyroków. W artykule przedstawiono zagadnienie wykładni wyroku. W szczególności przybliżona została problematyka przesłanek wykładni wyroku.