Prawo do umieszczania linku odsyłającego do innej strony internetowej, na której znajduje się utwór chroniony prawem autorskim

- glosa

Monitor Prawniczy | 17/2015
Moduł: własność intelektualna, prawo cywilne
Maciej Wróbel
Prawo do umieszczania linku odsyłającego do innej strony internetowej, na której znajduje się utwór chroniony prawem autorskim

Artykuł 3 ust. 1 dyrektywy 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 22.5.2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym1 należy interpretować w ten sposób, że nie stanowi czynności publicznego udostępnienia w rozumieniu tego przepisu udostępnienie na stronie internetowej linków, na które można kliknąć, odsyłających do utworów chronionych ogólnie dostępnych na innej stronie internetowej. Artykuł 3 ust. 1 dyrektywy 2001/29 należy interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie temu, aby państwo członkowskie mogło przyznać podmiotom prawa autorskiego szerszą ochronę w drodze ustanowienia przepisu przewidującego, że pojęcie publicznego udostępniania obejmuje szerszy zakres działań niż działania wymienione w tym przepisie.

Wyrok TS z 13.2.2014 r. w sprawie Nils Svensson i inni przeciwko Retriever Sverige AB, C-466/12, Legalis

Stan faktyczny

W wyroku z 13.2.2014 r. Trybunał Sprawiedliwości2 wypowiedział się w sprawie legalności umieszczania na stronie internetowej „linków internetowych” odsyłających do utworów chronionych. Uczestnikami postępowania byli Nils Svensson, Sten Sjögren, Madelaine Sahlman, Pia Gadd – grupa dziennikarzy, którzy wnieśli powództwo przed sąd szwedzki przeciwko Retriever Sverige AB3. Żądali oni odszkodowania z tytułu poniesionej przez nich szkody, jak twierdzili, doznanej w wyniku zamieszczenia na stronie internetowej ww. spółki linków odsyłających do artykułów prasowych, do których mają oni prawa autorskie, z możliwością kliknięcia na nie („hiperlinków”). Dziennikarze ci napisali artykuły prasowe, które zostały opublikowane w dzienniku „Göteborgs-Posten” oraz na stronie internetowej tej gazety, w sposób wolnodostępny. Retriever Sverige prowadzi natomiast witrynę internetową udostępniającą jej klientom listę „hiperlinków”, umożliwiających dostęp do artykułów opublikowanych przez inne strony internetowe. Zdaniem powodów, gdy klient kliknie na jeden z tych linków, nie powstaje dla niego wrażenie, jakby przemieszczał się na inną stronę internetową w celu uzyskania dostępu do interesującego go utworu. Natomiast zdaniem Retriever Sverige, dla klienta jest oczywiste, że zostaje odesłany właśnie do innej strony internetowej.