Postępowanie cywilne - koszty sądowe

Monitor Prawniczy | 6/2007

Ustawą z 14.12.2006 r. o zmianie ustawy o kosztach sądowych wprowadzono m.in. następujące zmiany:
- obniżono opłatę stosunkową z 8% do 5%;
- jednoznacznie określono, że osoby zwolnione z ponoszenia kosztów sądów nie uiszczają opłaty podstawowej (30 zł);
- opłatę stałą w wysokości 2 000 zł od pozwu o unieważnienie uchwały organu spółki handlowej rozciągnięto także na...

10 marca 2007

Ustawą z 14.12.2006 r. o zmianie ustawy o kosztach sądowych wprowadzono m.in. następujące zmiany:

- jednoznacznie określono, że osoby zwolnione z ponoszenia kosztów sądów nie uiszczają opłaty podstawowej (30 zł);

- opłatę stałą w wysokości 2 000 zł od pozwu o unieważnienie uchwały organu spółki handlowej rozciągnięto także na sprawy o stwierdzenie nieważności uchwały bądź ustalenie istnienia lub nieistnienia uchwały;

- zmieniono art. 46 ustawy księgach wieczystych i hipotece, który stanowił, że „od wniosku o wykreślenie wpisu pobiera się połowę opłaty należnej pobranego od wniosku o wpis”, poprzez wykreślenie słowa „pobranej”. Pozwala to na pobieranie połowy opłaty należnej według stawek nowych, a więc niższych. Do tej pory, niektóre sądy obliczały ją od dawnego wpisu, a był on liczony od wartości nieruchomości.

Dz.U. z 2007 r. Nr 21, poz. 123