Ocena skutków dla ochrony danych i uprzednie konsultacje – nowe obowiązki podmiotów przetwarzających dane osobowe

Monitor Prawniczy | 13/2017
Moduł: prawo UE, prawo cywilne
Natalia Kalinowska, Paweł Litwiński
Ocena skutków dla ochrony danych i uprzednie konsultacje – nowe obowiązki podmiotów przetwarzających dane osobowe

Instytucja oceny skutków dla ochrony danych (osobowych) (data protection impact assessment1, privacy impact assessment2) oraz mogące stanowić konsekwencję jej przeprowadzenia uprzednie konsultacje z organem nadzorczym stanowią nowość z perspektywy polskich przepisów o ochronie danych osobowych. Ze względu na udział w tych procedurach inspektora ochrony danych, tematyka ta powinna zainteresować także osoby pełniące funkcję inspektora ochrony danych (DPO).