Obowiązek zapewnienia dostępności zawartości stron internetowych osobom niedowidzącym

Monitor Prawniczy | 20/2016
Moduł: prawo cywilne, prawo UE
Przemysław Polański

Już od ponad roku obowiązują w Polsce przepisy obligujące administrację publiczną do zapewnienia dostępności stron internetowych osobom niepełnosprawnym. Podstawowym kryterium umożliwiającym ocenę spełnienia tego obowiązku są wytyczne WCAG 2.0, które określają precyzyjnie, jak należy tworzyć strony internetowe, by były one dostępne dla osób niepełnosprawnych, w tym w szczególności były one możliwe do odczytania przez oprogramowanie stosowane przez osoby niewidzące. Wymogi te nie są w chwili obecnej w pełni stosowane w projektach informatycznych realizowanych na rzecz administracji publicznej, choć stanowią one jedno z podstawowych kryteriów w procesie oceny wniosków o finansowanie projektów informatycznych z funduszy unijnych. Jednym z powodów jest m.in. brak głębszej wiedzy na temat wytycznych WCAG oraz obowiązujących w Polsce przepisów w tym względzie. W niniejszym artykule zaprezentowano wspomniane wytyczne WCAG oraz obowiązujące przepisy na poziomie krajowym i międzynarodowym, a także uwzględniono projekt unijnej dyrektywy w sprawie dostępności stron internetowych instytucji sektora publicznego.