O wadliwości w zakresie regulacji formy i treści polecenia koncernowego

Monitor Prawniczy | 8/2022
Moduł: prawo handlowe
DOI: 10.32027/MOP.22.8.2
Kamil Jurzak
O wadliwości w zakresie regulacji formy i treści polecenia koncernowego

Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych regulująca tzw. prawo holdingowe wyeliminowała część zarzutów, które pojawiały się na gruncie poprzednich projektów w zakresie regulacji „wiążącego polecenia”. Nie wydaje się jednak, aby sposób unormowania tej instytucji można było ocenić pozytywnie. Wątpliwości budzą w szczególności przepisy dotyczące treści i formy wiążącego polecenia, które choć w teorii mają pełnić funkcję ochronną wobec spółki zależnej, w praktyce mogą przynieść skutek odwrotny.


Abstract:

O wadliwości w zakresie regulacji formy i treści polecenia koncernowego

Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych regulująca tzw. prawo holdingowe wyeliminowała część zarzutów, które pojawiały się na gruncie poprzednich projektów w zakresie regulacji „wiążącego polecenia”. Nie wydaje się jednak, aby sposób unormowania tej instytucji można było ocenić pozytywnie. Wątpliwości budzą w szczególności przepisy dotyczące treści i formy wiążącego polecenia, które choć w teorii mają pełnić funkcję ochronną wobec spółki zależnej, w praktyce mogą przynieść skutek odwrotny. Słowa kluczowe: grupa spółek, holding, prawo koncernowe, wiążące polecenie, spółka zależna

Defective regulation of form and content of a corporate order

The amendment to the Polish Commercial Companies Code regulating so-called holding law eliminates some of the objections that occurred under previous bills with respect to the regulation of a "binding order". However, it does not seem that the manner of this institution’s regulation could be evaluated positively. Doubts may be raised in respect of provisions concerning the content and form of a binding order, which in theory are supposed to protect subsidiary companies, but in practice may have the opposite effect. Key words: group of companies, holding, holding law, binding order, subsidiary