Nowe zasady zaliczania nakładów w toku postępowania aktualizacyjnego

Monitor Prawniczy | 3/2018
Moduł: nieruchomości, postępowanie cywilne
Marcin Dziurda

I. Przepisy dotyczące aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste wywołują wyjątkowo wiele problemów w praktyce. Wynika to z ich bardzo skomplikowanego charakteru, zarówno pod względem materialnoprawnym, jak i w zakresie tzw. procedury aktualizacyjnej. Nakładają się na to częste ingerencje ustawodawcy, które rzadko przyczyniają się do uporządkowania stanu prawnego. Nie może w tej sytuacji dziwić, że dorobek orzecznictwa Sądu Najwyższego dotyczący tej materii jest wyjątkowo obszerny. Konieczne do rozstrzygnięcia kwestie dotyczyły m.in. stawek opłat czy naliczania odsetek od podwyższonej opłaty. Szczególnie dużo wątpliwości budziła wykładnia art. 77 ust. 2a ustawy z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami1, zawierającego niezwykle skomplikowaną formułę mającą służyć do wyliczenia wysokości opłaty rocznej w poszczególnych latach – w sytuacji, w której zaktualizowana wysokość opłaty rocznej przewyższa co najmniej dwukrotnie wysokość dotychczasowej2.