Najem instytucjonalny z dojściem do własności (cz. II)

Monitor Prawniczy | 13/2019
Moduł: prawo cywilne, nieruchomości
DOI: 10.32027/MOP.19.13.1
Julita Zawadzka

Niniejszy artykuł stanowi część drugą opracowania poświęconego nowemu rodzajowi najmu w prawie polskim, jakim jest najem instytucjonalny z dojściem do własności uregulowany w art. 19k–19s OchrLokU. W pierwszej części opracowania została przedstawiona charakterystyka umowy najmu z dojściem do własności i elementy treści tej umowy. Poniżej zostanie zaś przedstawiona analiza wykonania zobowiązania do przeniesienia na najemcę własności lokalu, sposobu zakończenia stosunku najmu, przede wszystkim wypowiedzenia i jego skutków, tj. rozliczeń między stronami1.Summary

Institutional lease leading to acquisition of ownership (Part II)
The article continues the discussion on institutional lease leading to acquisition of ownership as a new type of the residential premises lease in Polish law. The author analyses execution of mutual obligations arising from the lease contract, such as the obligation to conclude a contract on transfer of ownership of the premise to the tenant. The article discusses also the statutory reasons for termination of lease and its legal consequences, especially with respect to financial settlements between the parties.
Key words: institutional lease, residential premises, ownership of premises, termination of lease
Słowa kluczowe: najem instytucjonalny, lokale mieszkalne, własność lokali, wypowiedzenie najmu