I konferencja absolwentów szkół prawa niemieckiego Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Warszawskiego – materiały z konferencji

Monitor Prawniczy | 7/2014
Moduł: prawo handlowe, prawo cywilne
Adam Opalski, Krzysztof Oplustil, Thomas Kremer, Jakub Zagrajek, Katarzyna Reszczyk, Paweł Gugała, Karolina Paluszek

Spis treści:

 • ADAM OPALSKI, KRZYSZTOF OPLUSTIL "Zarządzanie i nadzór w spółkach akcyjnych – status quo i dylematy reformy"
  • THOMAS KREMER - "Dualny a monistyczny system organów spółki kapitałowej"
  • JAKUB ZAGRAJEK - "Prawo akcjonariusza do informacji: inne rezultaty wykładni i odmienna praktyka rynkowa na gruncie pozornie podobnych przepisw art. 428 KSH i § 131 AktG"
  • KATARZYNA RESZCZYK - "Prawne możliwości odstąpienia od zasady kolegialności prowadzenia spraw w polskiej i niemieckiej spółce akcyjnej"
  • PAWEŁ GUGAŁA - "W poszukiwaniu odpowiedniego ekwiwalentu – z problematyki tłumaczenia tekstów prawnych"
  • KAROLINA PALUSZEK - "Tak samo czy inaczej? – terminologia języka prawnego w Niemczech i Austrii"

Wprowadzenie

W dniach 25–27 października 2013 r. odbyła się w Warszawie I. Konferencja Absolwentów Szkół Prawa Niemieckiego Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Warszawskiego. Wydarzenie współorganizował Uniwersytet im. Ruprechta-Karola w Heidelbergu i Uniwersytet im. Johannesa-Gutenberga w Moguncji współpracujące ze Szkołą Prawa Niemieckiego na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Uniwersytet im. Friedricha Wilhelma w Bonn współpracujący ze Szkołą Prawa Niemieckiego na Uniwersytecie Warszawskim. Konferencja stanowiła istotny wkład w rozwój powołanego w 2008 r. wspólnego Programu dla Absolwentów obydwu Szkół. W pierwszym dniu konferencji odbył się wykład inauguracyjny na temat „Dualistyczny a monistyczny system organów w spółkach kapitałowych”, który wygłosił dr Thomas Kremer, członek zarządu Deutsche Telekom AG, a następnie dyskusja panelowa z uczestnic­twem prof. dr. hab. Adama Opalskiego, dr. hab. Krzysztof Oplustila oraz mec. Zbigniewa Jara. Drugi dzień konferencji poświęcony został prawu internetu i prawu spółek. Wykład nt. prawa internetu poprowadził dr Andreas Roß. Na temat prawa spółek wystąpienia przygotowali absolwenci: dr hab. Krzysztof Oplustil, Katarzyna Reszczyk oraz Jakub Zagrajek. Bezpośrednio po wykładach prowadzone były żywe dyskusje panelowe przy aktywnym udziale licznego audytorium. Trzeciego dnia konferencji zorganizowano warsztaty poświęcone zagadnieniom tworzenia umów, ze szczególnym uwzględnieniem wskazówek dla tłumaczy. Na podstawie wzorów umów sprzedaży udziałów w spółce kapitałowej mec. Katarzyna Woroszylska oraz mec. Paweł Gugała przedstawili praktyczne aspekty sporządzania umów, z uwzględnieniem specyfiki polskiego oraz niemieckiego systemu prawnego i wynikających z tego różnic terminologicznych. Konferencja zakończyła się wykładem pani Karoliny Paluszek, absolwentki Szkoły Prawa Niemieckiego na Uniwersytecie Jagiellońskim, obecnie doktorantki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, pt. „Tak samo czy inaczej? – terminologia języka prawnego w Niemczech i Austrii”. Konferencja skierowana była do absolwentów Szkół Prawa Niemieckiego Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Warszawskiego, których razem jest ponad ośmiuset. Wśród uczestników znaleźli się prawnicy prowadzący działalność w kancelariach prawnych oraz pracujący jako prawnicy wewnętrzni firm, a także w administracji, jak również prawnicy zajmujący się badaniami naukowymi i dydaktyką. Liczną grupę uczestników konferencji stanowili lingwiści oraz tłumacze języka niemieckiego z warszawskiej Szkoły Prawa Niemieckiego. Ogromne zainteresowanie konferencją wynikało zarówno z wagi poruszanych tematów, ich różnorodności, jak i doboru prelegentów, którzy w praktyczny sposób prezentowali wybrane – w porozumieniu z absolwentami – zagadnienia. Organizatorzy wyrażają słowa podziękowania wykładowcom, uniwersytetom partnerskim oraz instytucjom, które dofinansowały Konferencję, a także panu Ambasadorowi Rüdigerowi Freiherowi von Fritschowi za gościnne przyjęcie w Ambasadzie Niemiec w pierwszym dniu Konferencji. W szczególności dziękujemy naszym absolwentom za aktywne uczestnictwo oraz cenne uwagi. Następna Konferencja odbędzie się w październiku 2014 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie www.alumniprogramm.pl. r. pr. Marcin Chomiuk - Koordynator Programu dla Absolwentów Szkół Prawa Niemieckiego Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Warszawskiego Wsparcia finansowego Konferencji udzielili:
 • Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej/Deutscher Akademischer Austausch Dienst
 • Kancelaria prawna JARA&PARTNERS Sp.k.
Publikacja pokonferencyjna jest współfinansowana ze środków: Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej