Elastyczny czas pracy w świetle nowelizacji Kodeksu pracy

Monitor Prawniczy | 23/2013
Moduł: prawo pracy
Krzysztof Stefański

Parlament przyjął nowelizację kodeksowych przepisów o czasie pracy2. Uchwaleniu nowych przepisów towarzyszyły protesty central związkowych i duży szum medialny. Jako ratio legis nowych rozwiązań podawano potrzebę uelastycznienia regulacji dotyczących czasu pracy, a przez to umożliwienie lepszego zarządzania pracą. Autor analizuje nowe uregulowania i zastanawia się czy na ich podstawie można faktycznie mówić o uelastycznieniu czasu pracy i czy ustawodawca zrobił wszystko, aby taki skutek osiągnąć.