Egzekucja alimentów na rzecz dziecka od zobowiązanego przebywającego na terenie Anglii oraz Walii na podstawie rozporządzenia Rady (WE) z 18.12.2008 r. – 4/2009 (cz. I)

Monitor Prawniczy | 18/2015
Moduł: postępowanie cywilne
Jakub M. Łukasiewicz, Magdalena Aksamitowska-Kobos

Niniejsza publikacja stanowi pierwszą część artykułu podejmującego niezwykle istotne zagadnienie egzekucji alimentów od zobowiązanego przebywającego na terenie Anglii oraz Walii. W pierwszej części artykułu autorzy wyjaśnili m.in. podstawowe wiadomości dotyczące Konwencji nowojorskiej z 20.6.1956 r.1, a także tryb postępowania wedle tej Konwencji prowadzący do egzekwowania należnych świadczeń. Ponadto zaprezentowana została ewolucja międzynarodowego prawa alimentacyjnego w przyjętym układzie chronologicznym, bez szczególnego wyodrębniania prawa wspólnotowego od konwencji międzynarodowych z uwagi na wzajemne przenikanie się tych aktów prawnych. Rozważania autorów zostały zamknięte otwartym pytaniem, jak przebiega egzekucja alimentów na podstawie rozporządzenia 4/2009 oraz jaką alternatywą jest europejski tytuł egzekucyjny w kontekście egzekucji należnych świadczeń.