„Edukacja o prawach człowieka z perspektywy oświatowej, akademickiej i kształcenia zawodowego”

Monitor Prawniczy | 18/2013

19 kwietnia b.r. na UMK w Toruniu odbędzie się konferencja, której organizatorami są Katedra Praw Człowieka UMK, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Fundacja Akademia De Virion. Impulsem do zorganizowania Konferencji był obchodzony w bieżącym roku jubileusz dwudziestolecia Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka.

W dniu 19 kwietnia b.r. na UMK w Toruniu odbędzie się Konferencja pt. „Edukacja o prawach człowieka z perspektywy oświatowej, akademickiej i kształcenia zawodowego”. Organizatorami Konferencji są Katedra Praw Człowieka UMK, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Fundacja Akademia De Virion. Impulsem do zorganizowania Konferencji był obchodzony w bieżącym roku jubileusz dwudziestolecia Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka.

Organizatorzy Konferencji proponują spojrzenie na edukację o prawach człowieka z trzech perspektyw – oświatowej, akademickiej oraz kształcenia zawodowego. Jesteśmy świadomi, że perspektywy te nie wyczerpują bogactwa problemów dotyczących edukacji w tej dziedzinie. Zależy nam na wspólnej rozmowie o treściach, metodach i standardach nauczania praw człowieka w różnych okresach jego życia i różnych rolach społecznych oraz zawodowych.

Zapraszamy do udziału w Konferencji osoby zajmujące się w praktyce nauczaniem praw człowieka w wymiarze oświatowym (w tym nauczycieli i metodyków wiedzy o społeczeństwie), uniwersyteckim (w tym dydaktyków z zakresu nauk prawnych i szerzej pojętych nauk społecznych) lub zawodowym (w tym osoby odpowiedzialne za szkolenia z dziedziny praw człowieka na aplikacjach prawniczych, organach wymiaru sprawiedliwości, administracji państwowej i służbach państwowych).

W szczególności zapraszamy osoby zajmujące się edukacją praw człowieka w organizacjach pozarządowych.

Patronat medialny nad wydarzeniem objął “Monitor Prawniczy”.