Czynne i bierne prawo wyborcze w Polsce

Monitor Prawniczy | 23/2013
Moduł: prawo cywilne
Bogusław Banaszak

Zbliża się okres, w którym w przeciągu niecałego półtora roku odbędą się cztery rodzaje wyborów. Takie ich natężenie sprzyjać będzie intensyfikacji zainteresowania problematyką wyborczą i prawem wyborczym. Z punktu widzenia jednostki, szczególnie istotne wydają się te elementy prawa wyborczego, które umożliwiają jej bezpośredni udział w wyborach – tzn. czynne i bierne prawo wyborcze. W obydwu przypadkach występują cenzusy wyborcze, wyłączające posiadanie prawa wyborczego w zależności od rodzaju wyborów (cenzus obywatelstwa, wieku, domicylu). Ustawodawca określa też kategorie osób niemających prawa wybierania oraz wybieralności.