„Aktualne trendy w polskim i niemieckim prawie przedsiębiorstw – od odpowiedzialności osobistej po Compliance” – sprawozdanie z konferencji

„Aktualne trendy w polskim i niemieckim prawie przedsiębiorstw – od odpowiedzialności osobistej po Compliance” – sprawozdanie z konferencji

Monitor Prawniczy | 3/2011
Moduł: prawo handlowe
Bartosz Jagura

W dniu 4.11.2010 r. w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich w Warszawie odbyła się zorganizowana przez Katedrę Polskiego Prawa Publicznego Europejskiego Uniwersytetu Viadrina, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową oraz Polsko-Niemieckie Stowarzyszenie Prawników konferencja poświęcona aktualnym trendom w polskim i niemieckim prawie przedsiębiorstw. Celem konferencji było zapewnienie wymiany informacji i doświadczeń między środowiskiem akademickim a praktykami oraz porównanie kierunków rozwoju prywatnego prawa gospodarczego w aspekcie krajowym a także europejskim. Udział w jednodniowej konferencji wzięło ok. 120 osób, w tym liczni naukowcy, przedstawiciele międzynarodowych kancelarii prawnych, osoby zajmujące się zawodowo problematyką prawa przedsiębiorców, w tym zwłaszcza Compliance oraz doktoranci.