Monitor Prawniczy / Biblioteka MoPa

Dwadzieścia lat Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Dwadzieścia lat Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Janusz Szwaja (redakcja)

Spis treści Kolejne nowelizacje ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, J. Szwaja Stosunek art. 3 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji do szczególnych deliktów nieuczciwej...

Metody efektywnego kształtowania systemów compliance

Bartosz Makowicz (redakcja)

Wprowadzenie Rozwój w dziedzinie compliance przynosi w Niemczech, USA i innych państwach liczne korzyści wymierne już nie tylko z punktu widzenia poszczególnych przedsiębiorstw i ich interesariuszy,...

Prawo do dostępu do informacji wobec organów władzy publicznej

Aneta Wiewiórowska-Domagalska, Matthias Rossi, Arwid Mednis, Cezary Banasiński, Christof Vollmer, Stanisław Piątek, Wolfgang Durner

Wprowadzenie W dniu 24.5.2013 r. odbyła się kolejna, doroczna konferencja organizowana przez Szkołę Prawa Niemieckiego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz...

Aktualne problemy prawnej ochrony danych osobowych 2013

Damian Karwala, Paweł Fajgielski, Xawery Konarski, Arwid Mednis, Grzegorz Sibiga

Spis treści: M. Boni, Nowe ramy ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej – ważne wyzwanie dla Polski U. Góral, Projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób...

Aktualne problemy prawnej ochrony danych osobowych 2012

Grzegorz Sibiga, Bogusława Pilc, Damian Karwala, Ewa Kulesza, Arwid Mednis, Paweł Fajgielski, pod red. Grzegorza Sibigi

Spis treści: W. Wiewiórowski, Nowe ramy ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej P. Fajgielski, Udostępnianie danych osobowych – zagadnienia wybrane D. Karwala, Nowelizacja ustawy o...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 9/2023
Liczba tekstów: 5070