Monitor Prawniczy / Biblioteka MoPa

Prawo Mediów Elektronicznych (4)

Marek Świerczyński, Zbigniew Okoń, Krzysztof Gienas, Sylwia Kotecka, Dariusz Adamski, Mariusz Mikoś, Mariusz Gawlik, Adam Haręża, Mirosław Kutyłowski, Gabriela Rzeżuchowska

Dodatek specjalny do Monitora Prawniczego nr 2/2006 Spis treści: DIGITAL RIGHTS MANAGEMENTS- NOWA ERA PRAWA AUTORSKIEGO?,Krzysztof Gienas PROJEKT DYREKTYWY O WYNALAZKACH IMPLEMENTOWANYCH...

KODEKS ETYKI ADWOKACKIEJ PO ZMIANACH

Andrzej Michałowski

Wprowadzenie Uchwała ostatniego Krajowego Zjazdu Adwokatury nakreśliła plan zmian, które mają na celu dostosowanie adwokatury do wymagań współczesności. Jedną z nich jest potrzeba odnalezienia...

Koszty sądowe w sprawach cywilnych - tabela porównawcza

Michał Snitko-Pleszko

W dniu 2.3.2006 r. weszła w życie nowa ustawa z 28.7.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (dalej jako: KSCU05)1. Zastąpiła ona w szczególności ustawę z 13.6.1967 r. o kosztach sądowych w...

Prawo Mediów Elektronicznych (5)

D. Adamski, B. Sujecki, K. Siewicz, A. Garlacz, E. Rudkowska-Ząbczyk, B. Karczmarek, S. Kotecka, M. Kulawczyk, M. Leśniak, J. Gołaczyński, M. Kutyłowski, A. Schmidt

Dodatek specjalny do Monitora Prawniczego nr 16/2006 Spis treści Technologie komunikacyjno-informatyczne a sądownictwo w Holandii - aktualna sytuacjaA. Schmidt Obrót elektroniczny a reforma...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 9/2023
Liczba tekstów: 5070