Monitor Prawniczy / Biblioteka MoPa / Dodatki specjalne | special issues

Główne założenia projektu Kodeksu cywilnego

Magdalena Wróbel

Konferencja – 29 marca 2007 r. – Pałac Staszica Spis treści: Z. Radwański, Główne założenia projektu Kodeksu cywilnego J. Rajski, Stan prac nad Europejskim Kodeksem cywilnym T....

Prawo Mediów Elektronicznych (6)

G.J. Pacek, P. Drewniak, P. Wilczak, A. Zalesińska, D. Adamski, A. Kuczerawy

Biuletyn Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej (CBKE) Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego Spis treści O OCHRONIE DANYCH W...

Kodeks postępowania karnego po nowelizacji

Andrzej R. Światłowski

Spis treści DZIEJE NOWELIZACJI, RODZAJE I OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ZMIAN ZMIANY WYNIKAJĄCE ZE WZGLĘDÓW KONSTYTUCYJNYCH I INNE Z NIMI ZWIĄZANE ZMIANY MAJĄCE NA CELU „OŻYWIENIE” NIEKTÓRYCH...

Nowe Prawo upadłościowe i naprawcze

Robert Pabis

Spis treści: UWAGI OGÓLNE POSTĘPOWANIE UPADŁOŚCIOWE MIĘDZYNARODOWE POSTĘPOWANIE UPADŁOŚCIOWE ODRĘBNE POSTĘPOWANIE UPADŁOŚCIOWE POSTĘPOWANIE NAPRAWCZE W RAZIE ZAGROŻENIA NIEWYPŁACALNOŚCIĄ ...

Dziesięć lat ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Andrzej Tomaszek, Zbigniew Okoń, Ewa Nowińska, Michał du Vall., Elżbieta Traple, Paweł Podrecki, Janusz Szwaja

Dodatek specjalny do Monitora Prawniczego Nr 21/2003 Spis treści Dziesięć lat ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. I co dalej? Janusz Szwaja Ochrona informacji stanowiących tajemnice...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 7/2021
Liczba tekstów: 4768