Monitor Prawniczy / Biblioteka MoPa / Dodatki specjalne | special issues

Prawo Mediów Elektronicznych (8)

Izabela Wróbel, Justyna Balcarczyk, Joanna Kulesza, Izabela Politowska, Berenika Kaczmarek, Piotr Wasilewski, Maciej Szmit, Mateusz Kamiński, Tomasz Roman Smus

Biuletyn Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej (CBKE) Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego Spis treści: ...

Prawo Mediów Elektronicznych (7)

Michał Bernaczyk, Marcin Podleś, Przemysław Pęcherzewski, Krzysztof Korus, Agnieszka Zawiślańska, Piotr Skórniak, Ewa Diakowska, Bartosz Sujecki, Marek Świerczyński, Damian Karwala

Biuletyn Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej (CBKE) Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego Spis treści: ZAWIERANIE UMÓW...

Nowa ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów

Igor B. Nestoruk

Spis treści: WPROWADZENIE PORÓWNANIE „NOWEJ” i „STAREJ” USTAWY – UWAGI OGÓLNE PORÓWNANIE „NOWEJ” i „STAREJ” USTAWY – PRZEGLĄD ZMIAN Dział I – Przepisy ogólne Dział II – Zakaz praktyk...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 8/2021
Liczba tekstów: 4772