Monitor Prawniczy / Biblioteka MoPa / Dodatki specjalne | special issues

Ochrona konkurencji i konsumentów w Polsce – wybrane zagadnienia

Mirosława Kalińska, Lucyna Kołnierzak, Sonia Jóźwiak, Waldemar Jurasz, Łukasz Dubiński, Aleksandra Jaroszewska, Agnieszka Doering

Spis treści: 1. Zakres działalności Prezesa UOKiK, M. Kalińska 2. Rola Prezesa UOKiK w kontroli koncentracji, L. Kołnierzak 3. Leniency w polskim prawie antymonopolowym, L. Kołnierzak 4....

Perspektywy wymiaru sprawiedliwości

Lidia Błystak, Ewa Łętowska, Artur Zawadowski, Dariusz Wysocki, Bogdan Kostyk, Andrzej Gomułowicz, Małgorzata Kożuch, Adam Bodnar, Dawid Sześciło, Jerzy Stępień, Jacek Ignaczewski, Jarosław Bełdowski

Spis treści 1. Stan wymiaru sprawiedliwości w Polsce w świetle międzynarodowych badań porównawczych, Jarosław Bełdowski, Dawid Sześciło 2. Nieprzezwyciężone dziedzictwo zaborów, Jerzy Stępień ...

Nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Marian Zdyb, Małgorzata Sieradzka, Marek Szydło

Spis treści: Nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej – kolejny krok służący urzeczywistnianiu zasady wolności działalności gospodarczej, M. Zdyb Moment czasowy podjęcia...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 8/2021
Liczba tekstów: 4772