Monitor Prawniczy / Biblioteka MoPa / Dodatki specjalne | special issues

Nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych 2010

pod red. Grzegorza Sibigi

Spis treści P. Fajgielski, Nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych – zakładane cele i przewidywane skutki G. Sibiga, Ustawa o ochronie danych osobowych po nowelizacji z 2010 r. –...

Problematyka spółki jawnej w ujęciu metody empirycznej

Magdalena Wróbel

sprawozdanie z badań empirycznych dotyczących spółek jawnych wpisanych do rejestru przedsiębiorców w mieście stołecznym Warszawie w latach 2001–2003 (cz. I) oraz 2004–2007 (cz. II), Instytut Nauk...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 8/2021
Liczba tekstów: 4772