Monitor Prawniczy / Biblioteka MoPa / Dodatki specjalne | special issues

Koszty sądowe w sprawach cywilnych - tabela porównawcza

Michał Snitko-Pleszko

W dniu 2.3.2006 r. weszła w życie nowa ustawa z 28.7.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (dalej jako: KSCU05)1. Zastąpiła ona w szczególności ustawę z 13.6.1967 r. o kosztach sądowych w...

Prawo Mediów Elektronicznych (5)

D. Adamski, B. Sujecki, K. Siewicz, A. Garlacz, E. Rudkowska-Ząbczyk, B. Karczmarek, S. Kotecka, M. Kulawczyk, M. Leśniak, J. Gołaczyński, M. Kutyłowski, A. Schmidt

Dodatek specjalny do Monitora Prawniczego nr 16/2006 Spis treści Technologie komunikacyjno-informatyczne a sądownictwo w Holandii - aktualna sytuacjaA. Schmidt Obrót elektroniczny a reforma...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 7/2021
Liczba tekstów: 4768