Monitor Prawniczy / Biblioteka MoPa / Dodatki specjalne | special issues

Prawo Mediów Elektronicznych (2)

Barbara Pabin, Krzysztof Gienas, Eliana Trybuchowska, Andrzej Nowak, Arkadiusz Lach, Jacek Wilczewski, Katarzyna Medyk, Dariusz Adamski, Mariusz Bialic

Spis treści: RZĄD ELEKTRONICZNY WE WSPÓLNOCIE EUROPEJSKIEJ D. Adamski AUKCJA ELEKTRONICZNA W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH M. Bialic ELEKTRONICZNA EWIDENCJA PRZEDSIĘBIORCÓW BĘDĄCYCH OSOBAMI FIZYCZNYMI B....

Prawo Mediów Elektronicznych (3)

R. Jaworski, Z. Woźniak, W. Srokosz, M. Kutyłowski, M. Usák, A. Stangret, E. Rutkowska, J. Mroczek, W. Kwaśnicki

Spis treści: Ekonomiczne problemy bankowości elektronicznej,W. Kwaśnicki Aktualizacja prawa cywilnego w kontekście rozwoju bankowości wirtualnej,J. Mroczek Zawarcie umowy rachunku bankowego...

Prawo Mediów Elektronicznych (4)

Marek Świerczyński, Zbigniew Okoń, Krzysztof Gienas, Sylwia Kotecka, Dariusz Adamski, Mariusz Mikoś, Mariusz Gawlik, Adam Haręża, Mirosław Kutyłowski, Gabriela Rzeżuchowska

Dodatek specjalny do Monitora Prawniczego nr 2/2006 Spis treści: DIGITAL RIGHTS MANAGEMENTS- NOWA ERA PRAWA AUTORSKIEGO?,Krzysztof Gienas PROJEKT DYREKTYWY O WYNALAZKACH IMPLEMENTOWANYCH...

KODEKS ETYKI ADWOKACKIEJ PO ZMIANACH

Andrzej Michałowski

Wprowadzenie Uchwała ostatniego Krajowego Zjazdu Adwokatury nakreśliła plan zmian, które mają na celu dostosowanie adwokatury do wymagań współczesności. Jedną z nich jest potrzeba odnalezienia...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 7/2021
Liczba tekstów: 4768