Monitor Prawniczy / Biblioteka MoPa / Dodatki specjalne | special issues

PRAWO INNOWACJI FINANSOWYCH (FinTech) 2023

PRAWO INNOWACJI FINANSOWYCH (FinTech) 2023

Jan Byrski Red.

Spis treści:  Wymogi prawne funkcjonowania dedykowanego interfejsu (API) umożliwiającego dostęp do rachunków płatniczych w ramach open banking, Jan Byrski, Michał Synowiec  Ustawowe zastąpienie...

Informatyzacja ogólnego postępowania administracyjnego 2023

Informatyzacja ogólnego postępowania administracyjnego 2023

Sylwester Szczepaniak, Grzegorz Sibiga, Michał Tabor, Tomasz Kosicki, Agnieszka Korzeniowska-Polak

Szanowni Państwo, od pierwszego przepisu dotyczącego bezpośrednio komunikacji elektronicznej przyjętego w 1998 r. doczekaliśmy się już ponad piętnastu kolejnych nowelizacji ustawy z 14.6.1960 r. –...

PRAWO INNOWACJI FINANSOWYCH (FinTech)

Jan Byrski (red.)

Szanowni Państwo! Przekazujemy w Państwa ręce pierwszy w historii „Monitora Prawniczego” dodatek specjalny poświęcony w całości zagadnieniom prawa innowacji finansowych (FinTech). Omawiamy w nim...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 10/2023
Liczba tekstów: 5078