Monitor Prawniczy | 3/2019
Dnia 11.10.2015 r. weszła w życie ustawa z 5.8.2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym1. Ustawodawca zdecydował tym samym m.in. o uregulowaniu procedury rozpatrywania reklamacji przez podmioty rynku finansowego w przepisach prawa powszechnie...
Monitor Prawniczy | 24/2015
Jeżeli na skutek wprowadzenia do portalu internetowego określonej treści (wpisu, obrazu lub dźwięku) doszło do naruszenia dóbr osobistych, osoba dotknięta tym naruszeniem może żądać od osoby, której zachowanie umożliwiło rozpowszechnienie tej treści, aby zawiadomiła podmiot zarządzający portalem, że...
Monitor Prawniczy | 1/2019
Przepis art. 788 § 1 KPC nie ma zastosowania w razie przekształcenia spółki handlowej w inną spółkę handlową na podstawie art. 551 § 1 KSH. Uchwała SN z 29.11.2017 r., III CZP 68/17, Legalis Summary: Transformation of a commercial company into another commercial company and a warrant of...
Monitor Prawniczy | 3/2019
Wierzyciele często wykorzystują postępowanie pojednawcze uregulowane w art. 184–186 KPC do przerwania biegu przedawnienia roszczenia i umożliwienia wniesienia powództwa w terminie późniejszym. Wierzyciel powinien mieć świadomość, że nie w każdym przypadku dochodzi do przerwania biegu przedawnienia w...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 3/2019
Liczba tekstów: 4458