Czterodniowe szkolenie on-line umożliwia zdobycie wiedzy niezbędnej do pełnienia roli Inspektora Ochrony Danych w organizacji i przeznaczone jest dla wszystkich osób, które rozpoczynają wykonywanie funkcji IOD lub chcą uporządkować swoją wiedzę z zakresu prawa ochrony danych osobowych.
Zapraszamy na szkolenia online. Najlepsi praktycy, wiedza na najwyższym poziomie!
Monitor Prawniczy | 24/2015
Jeżeli na skutek wprowadzenia do portalu internetowego określonej treści (wpisu, obrazu lub dźwięku) doszło do naruszenia dóbr osobistych, osoba dotknięta tym naruszeniem może żądać od osoby, której zachowanie umożliwiło rozpowszechnienie tej treści, aby zawiadomiła podmiot zarządzający portalem, że...
Monitor Prawniczy | 19/2021
Osoba zainteresowana, wskazana we wniosku wszczynającym postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku, nieuczestnicząca w nim na skutek niedoręczenia odpisu wniosku i niezawiadomienia o terminie rozprawy, nie jest uczestnikiem postępowania. Postanowienie SN z 5.12.2019 r., III CZP 39/19, OSNC Nr...
Monitor Prawniczy | 13/2021
Scalenie i podział nieruchomości jest instytucją bardzo ważną dla urzeczywistnienia postanowień miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Instytucja ta pozwala na wydzielenie gruntów o większej powierzchni w przypadku ich znacznego rozdrobnienia. Następuje to poprzez scalenie wszystkich...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 19/2021
Liczba tekstów: 4831