Czterodniowe szkolenie on-line umożliwia zdobycie wiedzy niezbędnej do pełnienia roli Inspektora Ochrony Danych w organizacji i przeznaczone jest dla wszystkich osób, które rozpoczynają wykonywanie funkcji IOD lub chcą uporządkować swoją wiedzę z zakresu prawa ochrony danych osobowych.
Zapraszamy na szkolenia online. Najlepsi praktycy, wiedza na najwyższym poziomie!
Monitor Prawniczy | 24/2015
Jeżeli na skutek wprowadzenia do portalu internetowego określonej treści (wpisu, obrazu lub dźwięku) doszło do naruszenia dóbr osobistych, osoba dotknięta tym naruszeniem może żądać od osoby, której zachowanie umożliwiło rozpowszechnienie tej treści, aby zawiadomiła podmiot zarządzający portalem, że...
Monitor Prawniczy | 22/2021
Brak oficjalnej definicji pojęcia bezpieczeństwo narodowe, które jest niezbędne do prawidłowej interpretacji obecnie obowiązującego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego...
Monitor Prawniczy | 21/2021
W dniach 10–11.6.2021 r. odbyła się XIII Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo w Internecie – Global Games”. Tematem przewodnim konferencji było zjawisko globalnych gier i globalnych graczy, z uwzględnieniem perspektywy krajowej i europejskiej. W wystąpieniach prelegenci poddali to zagadnienie...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 22/2021
Liczba tekstów: 4850