Odpowiedzialność za mobbing w organizacji. Świadomość pracowników i umiejętność radzenia sobie z zachowaniami o charakterze mobbingowym. Mobbing i jego skutki w relacjach w przedsiębiorstwie
Zapraszamy na szkolenia online. Najlepsi praktycy, wiedza na najwyższym poziomie!
Monitor Prawniczy | 24/2015
Jeżeli na skutek wprowadzenia do portalu internetowego określonej treści (wpisu, obrazu lub dźwięku) doszło do naruszenia dóbr osobistych, osoba dotknięta tym naruszeniem może żądać od osoby, której zachowanie umożliwiło rozpowszechnienie tej treści, aby zawiadomiła podmiot zarządzający portalem, że...
Monitor Prawniczy | 5/2023
Abstract O przewidywalności zachowań w ruchu drogowym Glosowane postanowienie jest szczególnie istotne dla praktyki. Wskazuje na konieczność wnikliwej oceny prawnej zachowania pokrzywdzonego, które należało do niemodelowych, odbiegające od zachowań innych uczestników ruchu. Nakazuje...
Monitor Prawniczy | 4/2023
Abstract Rozliczenie wpłat do PPK – praktyczne problemy podmiotów zatrudniających Wprowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych wiąże się z nowymi uprawnieniami dla uczestników oraz nowymi obowiązkami dla podmiotów zatrudniających. Na podmioty zatrudniające nałożone zostały nowe obowiązki o...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 5/2023
Liczba tekstów: 5032