Monitor Prawniczy | 12/2019
W niniejszym artykule autor podejmuje próbę analizy statusu pokrzywdzonego w polskim procesie karnym. Analiza ta opiera się na przedstawieniu problematyki tzw. domniemania pokrzywdzenia. W związku z tym w tekście podkreślono, że nadanie w postępowaniu karnym statusu pokrzywdzonego jest skutkiem...
Monitor Prawniczy | 24/2015
Jeżeli na skutek wprowadzenia do portalu internetowego określonej treści (wpisu, obrazu lub dźwięku) doszło do naruszenia dóbr osobistych, osoba dotknięta tym naruszeniem może żądać od osoby, której zachowanie umożliwiło rozpowszechnienie tej treści, aby zawiadomiła podmiot zarządzający portalem, że...
Monitor Prawniczy | 12/2019
Sprawca może w wyniku różnych faktycznych i prawnych zdarzeń samodzielnie przyjąć na siebie obowiązek gwaranta, czyli obowiązek pieczy nad określonym dobrem prawnym przed zagrożeniem pochodzącym z określonego źródła. W szczególności usytuowanie w tej pozycji może nastąpić w wyniku umowy, jak również...
Monitor Prawniczy | 12/2019
Ochrona środowiska, jako szczególne wyzwanie świata współczesnego, należy przede wszystkim do zadań władzy publicznej, o czym stanowią przepisy art. 5 in fine, art. 58 ust. 4 i art. 74 ust. 2 Konstytucji RP. Stosownie jednak do brzmienia art. 86 Konstytucji RP „Każdy jest obowiązany do dbałości o...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 12/2019
Liczba tekstów: 4512