Od 17 grudnia 2021 r. wszystkie podmioty z sektora prywatnego zatrudniające powyżej 250 pracowników, podmioty sektora publicznego a także sektora finansowego muszą stosować się do przepisów tzw. dyrektywy o ochronie sygnalistów
Zapraszamy na szkolenia online. Najlepsi praktycy, wiedza na najwyższym poziomie!
Monitor Prawniczy | 24/2015
Jeżeli na skutek wprowadzenia do portalu internetowego określonej treści (wpisu, obrazu lub dźwięku) doszło do naruszenia dóbr osobistych, osoba dotknięta tym naruszeniem może żądać od osoby, której zachowanie umożliwiło rozpowszechnienie tej treści, aby zawiadomiła podmiot zarządzający portalem, że...
Monitor Prawniczy | 1/2022
Przebaczenie przez spadkodawcę uprawnionemu do zachowku może nastąpić także po wydziedziczeniu go w testamencie i do swej skuteczności nie wymaga zachowania formy testamentowej. Uchwała SN z 19.10.2018 r., III CZP 37/18 Abstract: Forma przebaczenia przez spadkodawcę uprawnionemu do...
Monitor Prawniczy | 24/2021
Zasadniczy wątek niniejszego opracowania stanowi zagadnienie wyłączenia z masy upadłości rzeczy ruchomej przewłaszczonej przez upadłego dłużnika na zabezpieczenie wierzytelności, przysługującej wierzycielowi z tytułu sprzedaży dłużnikowi maszyn produkcyjnych. Ze względu na okoliczności faktyczne...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 1/2022
Liczba tekstów: 4869