Jak skutecznie zainicjować oraz załatwiać sprawy związane z realizacją inwestycji w formie cyfrowej, począwszy od etapu projektowania aż do użytkowania zrealizowanego obiektu z wykorzystaniem elektronicznych rejestrów oraz internetowych portali.
Zapraszamy na szkolenia online. Najlepsi praktycy, wiedza na najwyższym poziomie!
Monitor Prawniczy | 24/2015
Jeżeli na skutek wprowadzenia do portalu internetowego określonej treści (wpisu, obrazu lub dźwięku) doszło do naruszenia dóbr osobistych, osoba dotknięta tym naruszeniem może żądać od osoby, której zachowanie umożliwiło rozpowszechnienie tej treści, aby zawiadomiła podmiot zarządzający portalem, że...
Monitor Prawniczy | 9/2022
Terminowe złożenie sprzeciwu od orzeczenia samorządowego kolegium odwoławczego, doręczonego w formie papierowej – wbrew złożonemu wnioskowi o doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej w trybie art. 391 KPA w brzmieniu sprzed 5.10.2021 r. – nie konwaliduje wady procesowej...
Monitor Prawniczy | 3/2022
Polski Ład podatkowy wprowadził nowy mechanizm naliczania składki zdrowotnej, brak możliwości odliczenia jej zdecydowanej większości od podatku. W związku z tym ustawodawca uznał, że osoby zarabiające rocznie na podstawie umowy o pracę od 68 412 zł do 133 692 zł, nie powinny tracić na zmianach i...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 11/2022
Liczba tekstów: 4926