Wydawnictwo C.H.Beck zaprasza na konferencję poświęconą trendom rozwojowym w obszarze wykorzystania nowych technologii w codziennej pracy kancelarii prawnych.
Monitor Prawniczy | 24/2015
Jeżeli na skutek wprowadzenia do portalu internetowego określonej treści (wpisu, obrazu lub dźwięku) doszło do naruszenia dóbr osobistych, osoba dotknięta tym naruszeniem może żądać od osoby, której zachowanie umożliwiło rozpowszechnienie tej treści, aby zawiadomiła podmiot zarządzający portalem, że...
Monitor Prawniczy | 3/2020
1. Nie ulega wątpliwości, że wierzyciel może, zgodnie z art. 531 KC wystąpić z powództwem przeciwko osobie trzeciej. Jednak wierzyciel jeszcze przed uzyskaniem korzystnego dla siebie wyroku nie ma statusu wierzyciela także w stosunku do osoby trzeciej. 2. Podmiot uprawniony do dochodzenia...
Monitor Prawniczy | 22/2019
W ciągu ostatnich kilku lat w Polsce zapadło wiele wyroków, w których sądy uznawały, że doszło do naruszenia dobra osobistego w postaci tożsamości narodowej. Wśród katalogu dóbr osobistych, z pewnością jest to nowe dobro, niewymienione w art. 23 Kodeksu cywilnego, ale wskazywane przez judykaturę....
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 3/2020
Liczba tekstów: 4602