Na szkoleniu zostanie omówiona obszerna nowelizacja unormowań części ogólnej Kodeksu karnego, w szczególności dotycząca systemu kar i środków karnych...
Zapraszamy na szkolenia online. Najlepsi praktycy, wiedza na najwyższym poziomie!
Monitor Prawniczy | 24/2015
Jeżeli na skutek wprowadzenia do portalu internetowego określonej treści (wpisu, obrazu lub dźwięku) doszło do naruszenia dóbr osobistych, osoba dotknięta tym naruszeniem może żądać od osoby, której zachowanie umożliwiło rozpowszechnienie tej treści, aby zawiadomiła podmiot zarządzający portalem, że...
Monitor Prawniczy | 22/2022
Abstract: Suma pieniężna na rzecz osoby uprawnionej do kontaktów a zachowanie małoletniego W wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 22.6.2022 r. (SK 3/20) orzeczno, że art. 59816 § 1 w zw. z art. 59815 § 1 KPC w zakresie, w jakim obejmują sytuacje, w których niewłaściwe wykonywanie lub niewykonywanie...
Monitor Prawniczy | 22/2022
Abstract: Sprawozdanie z XIV Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo w Internecie – Hacking” (25.6.2022 r.) Artykuł jest sprawozdaniem z przebiegu XIV Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo w Internecie – Hacking” zorganizowanej dnia 25.6.2022 r. Przedmiotem konferencji był hacking rozumiany szeroko...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 24/2022
Liczba tekstów: 4998