Roszczenia w trakcie budowy i po jej zakończeniu. Rozliczenia pomiędzy stronami zabezpieczenia należytego wykonania
Zapraszamy na szkolenia online. Najlepsi praktycy, wiedza na najwyższym poziomie!
Monitor Prawniczy | 24/2015
Jeżeli na skutek wprowadzenia do portalu internetowego określonej treści (wpisu, obrazu lub dźwięku) doszło do naruszenia dóbr osobistych, osoba dotknięta tym naruszeniem może żądać od osoby, której zachowanie umożliwiło rozpowszechnienie tej treści, aby zawiadomiła podmiot zarządzający portalem, że...
Monitor Prawniczy | 2/2023
Abstract Przeniesienie zagranicznego aktu małżeństwa jednopłciowego do polskiego rejestru stanu cywilnego Glosa dotyczy problematyki odmowy transkrypcji zagranicznego aktu małżeństwa jednopłciowego do polskich akt stanu cywilnego. Wbrew twierdzeniom Sądu, taka transkrypcja nie jest obejściem...
Monitor Prawniczy | 2/2023
Abstract Co nas czeka na rynku pracy na początku 2023 r. – podwójna podwyżka płacy minimalnej i PIT-2 na nowych zasadach oraz ponowny automatyczny zapis do PPK W treści artykułu autorzy skupiają się na najważniejszych zmianach, jakie na początku 2023 r. czekają pracodawców, pracowników oraz...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 2/2023
Liczba tekstów: 5013