Monitor Prawniczy |
Czy można zatrudnić idealnego pracownika? Jak reagować na trudne sytuacje w relacjach z klientami? Dlaczego warto wyjść ze strefy komfortu? Dobra organizacja pracy oraz zarządzanie – jaki ma wpływ na wyższe przychody? Dlaczego szef ma najwięcej pracy? Jak czerpać satysfakcję z pracy w obliczu...
Zapraszamy na szkolenia online. Najlepsi praktycy, wiedza na najwyższym poziomie!
Monitor Prawniczy | 24/2015
Jeżeli na skutek wprowadzenia do portalu internetowego określonej treści (wpisu, obrazu lub dźwięku) doszło do naruszenia dóbr osobistych, osoba dotknięta tym naruszeniem może żądać od osoby, której zachowanie umożliwiło rozpowszechnienie tej treści, aby zawiadomiła podmiot zarządzający portalem, że...
Monitor Prawniczy | 3/2021
W postępowaniu dyscyplinarnym adwokatów art. 521 KPK ma zastosowanie do postanowień sądu dyscyplinarnego dla adwokatów. Uchwała Izby Dyscyplinarnej SN z 27.11.2019 r., II DSI 67/18, Legalis Wprowadzenie W pierwszej kolejności należy uczynić zastrzeżenie, że niniejsza glosa stanowi próbę...
Monitor Prawniczy | 3/2021
Celem prawa budowlanego jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa zarówno przy realizacji obiektów budowlanych, jak i ich użytkowaniu. Z tego też względu ustawodawca wprowadził obowiązek uzyskania zgody administracyjnej na podjęcie robót budowlanych, a następnie możliwość ich użytkowania....
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 3/2021
Liczba tekstów: 4744