Monitor Prawniczy |
Czy można zatrudnić idealnego pracownika? Jak reagować na trudne sytuacje w relacjach z klientami? Dlaczego warto wyjść ze strefy komfortu? Dobra organizacja pracy oraz zarządzanie – jaki ma wpływ na wyższe przychody? Dlaczego szef ma najwięcej pracy? Jak czerpać satysfakcję z pracy w obliczu...
Zapraszamy na szkolenia online. Najlepsi praktycy, wiedza na najwyższym poziomie!
Monitor Prawniczy | 24/2015
Jeżeli na skutek wprowadzenia do portalu internetowego określonej treści (wpisu, obrazu lub dźwięku) doszło do naruszenia dóbr osobistych, osoba dotknięta tym naruszeniem może żądać od osoby, której zachowanie umożliwiło rozpowszechnienie tej treści, aby zawiadomiła podmiot zarządzający portalem, że...
Monitor Prawniczy | 8/2021
Roszczenia członków wynikającego z art. 21 ustawy z 16.9.1982 r. – Prawo spółdzielcze (t. jedn. Dz.U. z 2013 r. Nr 1443 ze zm.)1 nie niweczy w sposób następczy decyzja Komisji Nadzoru Finansowego o odmowie wyrażenia zgody na zmniejszenie funduszy własnych banku spółdzielczego. Zagadnienie sprowadza...
Monitor Prawniczy | 4/2021
W dniach 22–23.10.2020 r. w formie zdalnej (on-line) odbyła się XII Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo w Internecie – Cyberpandemia”. Tytułowy termin „cyberpandemia” wskazuje na podobieństwa pomiędzy cyberatakami a pandemią COVID-19, niszczycielskie dla wielu podmiotów konsekwencje ich szybkiego...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 8/2021
Liczba tekstów: 4772