Zwrot pisma procesowego wniesionego przez zawodowego pełnomocnika

NOWELIZACJA KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO Z 8.3.2023 R. – POSTĘPOWANIE ROZPOZNAWCZE

prof. UW dr hab. Marcin Dziurda ORCID: 0000-0003-2896-818X
Autor jest profesorem w Katedrze Postępowania Cywilnego Uniwersytetu Warszawskiego
DOI: 10.32027/MOP.23.8.5
A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 9/2023
Liczba tekstów: 5070