Zobowiązania państwowej osoby prawnej – odpowiedzialność Skarbu Państwa

Wyrok SN z 30.9.2009 r., V CSK 32/09

A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 10/2023
Liczba tekstów: 5078