Zmiany w egzekucji wykonania czynności, którą za dłużnika może wykonać także inna osoba (art. 1049 KPC)

dr hab., prof. UŁ Józef Jagieła ORCID: 0000-0001-9103-5185
Katedra Postępowania Cywilnego II, Wydział Prawa i Administracji UŁ
DOI: 10.32027/MOP.23.9.6
A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 10/2023
Liczba tekstów: 5078