Zmiana wierzyciela a legitymacja do uzyskania dalszego tytułu wykonawczego (uwagi na tle art. 793 KPC)

dr Arkadiusz Sadza
Autor jest adiunktem w Katedrze Postępowania Cywilnego i Międzynarodowego Prawa Handlowego WPiA UMCS, sędzią SR Lublin-Zachód w Lublinie
DOI: 10.32027/MOP.22.20.2
A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 9/2023
Liczba tekstów: 5070