Złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności a przerwanie biegu przedawnienia roszczeń

prof. UW dr hab. Tadeusz Zembrzuski
Profesor w Katedrze Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; ORCID: 0000-0001-8239-6827; radca prawny.
DOI: 10.32027/MOP.21.7.5
A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 8/2021
Liczba tekstów: 4772