Złożenie odpowiedzi na sprzeciw w postępowaniu przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej po terminie wyznaczonym przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej a możliwość umorzenia postępowania

- glosa

Joanna Wojewódzka-Gielecka
Autorka jest rzecznikiem patentowym w kancelarii Drzewiecki, Tomaszek & Wspólnicy.
DOI: 10.32027/MOP.19.19.4
A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 24/2020
Liczba tekstów: 4727