Zgromadzenie wspólników – pełnomocnik

Wyrok SN z 20.3.2015 r., II CSK 384/14

A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 11/2023
Liczba tekstów: 5086