Zdalna rozprawa w postępowaniu przed trybunałem arbitrażowym – czy jej przeprowadzenie pomimo sprzeciwu jednej ze stron może stanowić podstawę uchylenia wyroku sądu polubownego?

Maciej Zielepucha ORCID: 0000-0002-7419-9687
Autor jest doktorantem w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego
DOI: 10.32027/MOP.23.10.4
A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 10/2023
Liczba tekstów: 5078