Zbywanie nieruchomości (łac. alienatio immobilium) przez osoby prawne Kościoła Katolickiego na rzecz innych podmiotów

Stanisław Gurgul
Autor jest sędzią Sądu Apelacyjnego w Poznaniu w stanie spoczynku
DOI: 10.32027/MOP.22.20.5
A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 20/2022
Liczba tekstów: 4974