Zbycie wierzytelności bankowej

Wyrok SN z 1.6.2011 r., II CSK 548/10

A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 3/2023
Liczba tekstów: 5018