Zastępcze wykonanie zobowiązania na podstawie upoważnienia sądu (art. 480 § 3 KC oraz art. 1049 KPC)

dr Michał Krzewicki ORCID: 0000-0002-0300-3368
Autor jest adiunktem w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, radcą prawnym
DOI: 10.32027/MOP.22.19.3
A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 9/2023
Liczba tekstów: 5070