Zasady formułowania wniosków i oświadczeń stron w pismach procesowych, w kontekście zmian wprowadzonych ustawą z 9.3.2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

NOWELIZACJA KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO Z 8.3.2023 R. – POSTĘPOWANIE ROZPOZNAWCZE

dr Monika Odrowska-Stasiak
Autorka jest asystentem w Katedrze Postępowania Cywilnego II Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi, radcą prawnym
DOI: 10.32027/MOP.23.8.4
A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 9/2023
Liczba tekstów: 5070