Zasada pisemności jako instrument ograniczania praw strony w postępowaniu administracyjnym

Marek Wierzbowski Joanna Róg-Dyrda
Autorka jest adiunktem w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego na WPiA UW oraz radcą prawnym; ORCID: 0000-0002-2932-8312.
DOI: 10.32027/MOP.20.13.2
A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 24/2020
Liczba tekstów: 4727