Zapowiedź niespełnienia świadczenia (protestatio) jako podstawa odstąpienia od umowy wzajemnej (art. 4921 KC)

A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 14/2020
Liczba tekstów: 4668