Zaliczka dywidendowa w spółce z o.o. – cz. III. Decyzja zarządu o wypłacie zaliczki. Słabości konstrukcyjne obecnego mechanizmu zaliczki i postulaty de lege ferenda

A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 12/2020
Liczba tekstów: 4656